فتوشاپ 22 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
289 نمایش در 9 ماه

نکات کاربردی فوتوشاپ

پخش ویدئو
170 نمایش در 9 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 19 | اکشن ها

پخش ویدئو
171 نمایش در 9 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 17 | Adjustments

پخش ویدئو
306 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 16

پخش ویدئو
425 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 15

پخش ویدئو
241 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 14

پخش ویدئو
426 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 13

پخش ویدئو
416 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 12

پخش ویدئو
403 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 10

پخش ویدئو
239 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 9

پخش ویدئو
334 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 8

پخش ویدئو
258 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 7

پخش ویدئو
185 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه ششم

پخش ویدئو
193 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه پنجم

پخش ویدئو
179 نمایش در 10 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 4

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir