فتوشاپ 22 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
350 نمایش در 11 ماه

نکات کاربردی فوتوشاپ

پخش ویدئو
209 نمایش در 11 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 19 | اکشن ها

پخش ویدئو
209 نمایش در 11 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 17 | Adjustments

پخش ویدئو
341 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 16

پخش ویدئو
483 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 15

پخش ویدئو
287 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 14

پخش ویدئو
482 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 13

پخش ویدئو
470 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 12

پخش ویدئو
457 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 10

پخش ویدئو
291 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 9

پخش ویدئو
390 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 8

پخش ویدئو
310 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 7

پخش ویدئو
225 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه ششم

پخش ویدئو
231 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه پنجم

پخش ویدئو
216 نمایش در 12 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 4

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir