کلبه ای تی 77 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
137 نمایش در 8 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
108 نمایش در 8 ماه

آموزش تنظیمات مودم

پخش ویدئو
187 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
133 نمایش در 8 ماه

آموزش CSS جلسه 15

پخش ویدئو
189 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 6 | Find و Replace

پخش ویدئو
137 نمایش در 8 ماه

آموزش CSS جلسه 14

پخش ویدئو
117 نمایش در 8 ماه

دو ترفند سرچ در ویندوز

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir