آموزش 85 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
54 نمایش در 1 ماه

کم کردن مصرف دیتای اینستاگرام

پخش ویدئو
110 نمایش در 6 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
98 نمایش در 6 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
109 نمایش در 6 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
137 نمایش در 8 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
109 نمایش در 8 ماه

آموزش تنظیمات مودم

پخش ویدئو
187 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
133 نمایش در 8 ماه

آموزش CSS جلسه 15

پخش ویدئو
189 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 6 | Find و Replace

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir