آموزش 85 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
618 نمایش در 5 ماه

کم کردن مصرف دیتای اینستاگرام

پخش ویدئو
402 نمایش در 10 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
404 نمایش در 10 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
440 نمایش در 10 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
516 نمایش در 1 سال

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
613 نمایش در 1 سال

آموزش تنظیمات مودم

پخش ویدئو
598 نمایش در 1 سال

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
563 نمایش در 1 سال

آموزش CSS جلسه 15

پخش ویدئو
642 نمایش در 1 سال

آموزش Word جلسه 6 | Find و Replace

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir