عضویت در کلبه آی تی و دریافت رایگان

تعداد کل ویدئوهای کلبه فناوری:165

ویدئوها

پخش ویدئو
249 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
221 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
185 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
287 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
265 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir