عضویت در کلبه آی تی و دریافت رایگان

تعداد کل ویدئوهای کلبه فناوری:165

ویدئوها

پخش ویدئو
204 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
177 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
147 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
244 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
216 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir