عضویت در کلبه آی تی و دریافت رایگان

تعداد کل ویدئوهای کلبه فناوری:165

ویدئوها

پخش ویدئو
195 نمایش در 2 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
272 نمایش در 2 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
107 نمایش در 2 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
212 نمایش در 2 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
259 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
266 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
234 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

پخش ویدئو
180 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir