عضویت در کلبه آی تی و دریافت رایگان

تعداد کل ویدئوهای کلبه فناوری:165

ویدئوها

پخش ویدئو
246 نمایش در 4 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
319 نمایش در 4 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
146 نمایش در 4 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
259 نمایش در 4 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
310 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
309 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
280 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

پخش ویدئو
226 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir